Na czym polegają bierki?

Niekiedy w odniesieniu do szachów kierowane jest pojęcie bierki i odwrotnie – grą w bierki określa się gry w szachy. Niemniej jednak trzeba pamiętać o tym, że w profesjonalnym słowniku szachisty termin bierki to po prostu określenie zarówno figur, jak i pionków szachowych, którymi gracze przemieszczają się na polu szachowym.
W każdej rozgrywce szachowej niezbędne okazuje się przede wszystkim dysponowanie dwoma zestawami bierek. Muszą one być kompletami w odmiennych kolorach. Każdy z zestawów złożony jest kwiaty cmentarz na marysinie zaś w każdym przypadku z szesnastu bierek, do jakich zalicza się hetmana, króla, dwa gońce, dwa skoczki, dwie wieże i osiem pionów. Ogólnie na hetmana mówi się często królowa bądź dama, na gońce zaś z języka niemieckiego utrwaliło się określenie laufry, natomiast inaczej skoczki to konie. W każdym z przypadków rozgrywek szachowych pojawiają się odmienne wartości, które ogólnie są albo względne, albo absolutne. Biorąc zaś pod uwagę to, jak dynamiczne są ruchy na szachownicy, dane wartości mogą ulec istotnym zmianom pod względem przypisywanych im wartości. Musimy także wspomnieć o tym, że wartość względna okazuje się bardziej istotna w danej sytuacji szachowej niż wartość absolutna. Z czego to wynika? Otóż bierze się to z tego, iż poszczególne figury często mają zmienne, niestałe wartości, co natomiast jest uzależnione w głównej mierze od danych przypadków – tego jak potoczy się gra. I tak dla przykładu – jeśli będziemy mieć pozycje zamknięte wartość względna skoczka będzie większa niż wartość gońca. Jeżeli natomiast dojdzie do pozycji otwartych sytuacja prezentuje się całkowicie odmiennie, a dokładniej rzecz biorąc wartość gońca w pozycjach otwartych jest większa niż wartość skoczka. Musimy też podkreślić, iż piony mogą mieć dynamicznie przeobrażające się zmiany, co wynika wielokrotnie z tego, w jakim jesteśmy punkcie gry. Zmiany wartościowe zawsze następują w przypadku dochodzenia do pola danego pionka. Wtedy owa wartość jest nieco wyższa.