Poznajemy grafiki T. Kulisiewicza

Poznajemy grafiki T. Kulisiewicza

W środę, 20 września 2017 roku, uczniowie klasy gimnazjalnej IIID wraz z wychowawczynią, panią Anną Korniłowicz, udali s...

Sprzątanie Świata na Zagorzynku

Sprzątanie Świata na Zagorzynku

W dniu 18 września 2017 roku uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami, włączyli się po raz kolejny w ogólnopolską ak...

Noc Kultury - maraton poezji

Noc Kultury - maraton poezji

Sobotnia Noc Kultury, 16 września 2017 roku, „Kaliszanie piszący pod wrześniowym niebem Zagorzynka” przygotowana i zreal...

moduly-user-1 01moduly-user-1 02moduly-user-1 03

DSC 3502 1

Biblioteka Zespołu Szkół nr 7 służy równocześnie uczniom Szkoły Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 7. Obecnie biblioteka obsługuje ponad 600 czytelników (uczniów, rodziców, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły). Zajmuje przestronne pomieszczenie z czytelnią. Posiada ponad 8000 woluminów, kontynuuje prenumeratę 16 czasopism, uwzględniających problematykę dotyczącą przedmiotów nauczania, zagadnień psychologii, pedagogiki i wychowania oraz zainteresowania uczniów.

Dużym powodzeniem wśród młodzieży cieszą się zwłaszcza takie tytuły jak: "Victor Gimnazjalista", "Victor Junior", "Młody Technik", "Wiedza i Życie". Biblioteka gromadzi również filmy na DVD oraz zbiory multimedialne. Księgozbiór jest sukcesywnie wzbogacany zgodnie z potrzebami uczniów i nauczycieli.

W 1999 r. rozpoczęto komputeryzację biblioteki w programie MOL-Vulcan, obecnie wpisy do bazy komputerowej odbywają się na bieżąco w programie MOL Optivum. Tworzone są katalogi, słownik haseł przedmiotowych oraz kartoteka zagadnień. Poza księgą inwentarzową książek prowadzone są też księgi inwentarzowe innych zbiorów: podręczników, filmów, zbiorów multimedialnych oraz książek z darów, a także akcesja czasopism. Baza komputerowa zawiera również tworzoną na bieżąco, często wykorzystywaną, kartotekę przedmiotową artykułów z prenumerowanej prasy. Wypożyczenia podręczników odbywają się za pomocą czytnika kodów kreskowych. W czytelni znajduje się sześciostanowiskowa pracownia komputerowa z dostępem do Internetu.

Obsługą biblioteki zajmują się bibliotekarki, Agnieszka Kowalewska i Urszula Papierska, które dbają o dobrą organizację pracy w zakresie obowiązków pedagogicznych i czynności biblioteczno-technicznych. Pracownicy biblioteki chętnie współpracują z wychowawcami klas i nauczycielami przedmiotów w poznawaniu uczniów i ich preferencji czytelniczych, realizacji zajęć lekcyjnych. Służą pomocą w przygotowaniach do lekcji, konkursów i organizowaniu imprez szkolnych.

Dobre warunki lokalowe pozwalają na prowadzenie zajęć z zakresu edukacji czytelniczej. Biblioteka jest też miejscem, w którym odbywają się imprezy czytelnicze, spotkania autorskie, konkursy oraz inne uroczystości szkolne. W ramach pracy z czytelnikiem realizowany jest program Centrum Edukacji Obywatelskiej PoczytajMY, akcja Czytam Sobie, ogólnopolska akcja Narodowe Czytanie. Uczniowie poszczególnych klas realizują klasowe projekty czytelnicze, wśród uczniów przeprowadzane są plebiscyty i konkursy związane z książką i czytaniem. Tradycją szkoły i biblioteki stało się „Uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki szkolnej” oraz „Dzień Pluszowego Misia”.

Biblioteka szkolna współpracuje z bibliotekami działającymi w mieście oraz innymi instytucjami kultury organizując prelekcje i spotkania związane z patronką szkoły, Marią Konopnicką, oraz innymi literatami związanymi z Kaliszem i regionem. Uczniowie poznają księgozbiór bibliotek miejskich, zasady korzystania z katalogów on-line, uczestniczą w lekcjach i wystawach oraz konkursach organizowanych przez te placówki.

Za podstawowe cele pracy biblioteki uważa się przygotowanie uczniów do samokształcenia w dalszych etapach edukacji szkolnej, aktywnego odbioru dóbr kultury, rozwijanie ich zainteresowań oraz pomoc kadrze pedagogicznej w pracy dydaktyczno – wychowawczej poprzez gromadzenie, opracowanie, udostępnianie zbiorów oraz tworzenie warsztatu informacyjno-bibliograficznego.

 

left erasmus plusleft etwinningleft szkola zdrowieleft oferta szkolawolontariat z klasa

dyplom m

sus-pop-m

Scan0003

Srebrny-Certyfikat-s

solidarna szkola mm

DSC 0112 pop1

logo lepsza skola2

dobrz zaprojektowany

DSC 5289 m

Szkoła Podstawowa nr 10
im. Marii Konopnickiej

ul. Karpacka 3, 62-800 Kalisz
tel.: 62 501 17 27
fax: 62 501 17 61
e-mail:zespolszkol7@wp.pl

zaufanie
grupa wsparcia razem
pogromcy konfliktowpcknasz filmfestiwal filmblog literackiblog fitness

informacjeinformacje nadanie imieniainformacje prezent podst
informacje prezent gimnaz

prawo jaszka

prawo szkola demo

prawo europa

jezyk-niemiecki-2

instaling certyfikat dla szkoly 5 edycja

prawo wzor rozwoj

pro familia log mmm

CEO

samorzad-uczniowski-white

ok-white

AIESEC New Logo mm

poczytajmy mm

Uniwersytet Dzieci logo kolor mm

czytam sobie log

uni ekon dzieciecy

maly mistrz m

Początek strony

tlo new www 2015 j3